ซิฟิลิส ภัยร้ายที่มากกับการมีเพศสัมพันธ์

โรคซิฟิลิส (Syphilis) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากแบคทีเรีย ส่วนใหญ่มักพบในวัยรุ่นโดยเฉพาะกลุ่มรักร่วมเพศ โดยเมื่อมีการร่วมเพศจะเกิดการฉีกขาดทำให้มีแผลอยู่ภายในทำให้เชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็นการร่วมเพศทางทวารหนัก ออรัลเซ็กซ์ ก็สามารถเติดเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคซิฟิลิสได้เช่นกัน

sex_articles (2)

อาการโรคซิฟิลิส

ระยะที่ 1 หลังจากได้รับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 10-90 วัน อาการของโรคจะเริ่มแสดงออกด้วยการเป็นแผลบริเวณจุดที่สัมผัสเชื้อโดยแผลที่เกิดจากโรคซิฟิลิสจะมีลักษณะเฉพาะที่ชัดเจนคือแผลจะไม่มีอาการเจ็บต่างจากแผลจากเริ่มที่จะเจ็บปวดมาก แผลไม่มีหนอง มีรูปร่างกลม ขอบแผลแข็ง หลังจากนั้นประมาณ 1-3 สัปดาห์ แผลจะหายเองโดยที่ไม่ได้รักษา ทำให้ผู้ป่วยมักจะชะล่าใจ

ระยะที่ 2 มีระยะห่างจากระยะที่ 1 ประมาณ 2-3 เดือน ถึงจะแสดงอาการในระยะที่ 2 เป็นระยะที่แบคทีเรียมีการแบ่งตัวและเริ่มเข้าสู่กระแสเลือด มีอาการเหมือนไข้หวัด คือมีไข้ คั่นเหรือคั่นตัว อาการที่เด่นชัดในระยะที่ 2 คือ มีผื่นตามตัวคล้ายกับผื่นแพ้ยาทั่วไปแต่ไม่คัน ผมร่วง หลังจากนั้นประมาณ 1-3 เดือนอาการเหล่านี้จะหายไปเองโดยไม่ต้องรักษาเช่นเดียวกับระยะที่ 1

ระยะ 3 เป็นระยะแฝง คือสภาพร่างกายภายนอกนั้นไม่มีอาการใดๆ แสดงออกมาซึ่งระยะแฝงนี้ใช้เวลานานถึง 10-20 ปี แต่ในระยะแฝงนี้จะไม่ค่อยมีการติดต่อของโรคไปยังผู้อื่นมากนักเนื่องจากร่างกายมีการปรับสภาพทำให้เชื้อที่อยู่ในกระแสเลือดลดลง แต่เชื้อนั้นไปทำลายเนื้อเยื่ออวัยวะภายในร่างกาย ส่วนใหญ่มักจะแฝงอยู่ในเนื้อเยื่อ ตับ ไต สมอง เป็นต้น

อาการของระยะที่ 3 จะมีแผลพุพองเรื้อรัง เนื่องจากเส้นเลือดฝอยอักเสบและเนื้อบริเวณผิวหนังก็จะตาย ซึ่งบางครั้งแผลเรื้อรังนี้อาจจะเกิดขึ้นในอวัยภายในเช่น ตับ หากเชื้อเข้าทำลายสมองทำให้ความจำเสื่อม เกิดที่ไขสันหลังจะทำให้เสียการทรงตัว ทำให้เป็นโรคหัวใจเพราะเชื้อเข้าทำลายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ

อย่างไรก็ตามโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 นั้นพบได้น้อยมากเนื่องจากมีระยะแฝงตัวที่นานทำให้ผู้ที่ได้รับเชื้อบางคนอาจเสียชีวิตไปก่อนด้วยเหตุอย่างอื่น หรือบางคนหากมีการดูแลสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงเชื้อก็จะแฝงอยู่ไม่แสดงอาการออกมาเลย หากได้รับการรักษาก็สามารถหายขาดจากโรคนี้ได้ แต่ถึงแม้โรคซิฟิลิสที่อาจจะไม่ร้ายแรงมากถึงขั้นทำให้เสียชีวิตภายในระยะเวลาอันรวดเร็วแต่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้นมีมากมาย ดังนั้นการป้องกันในการมีเพศสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *